Hlavní stránka Prohlášení a certifikáty

Certifikáty

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě se směrnicí 2014/32 EU


Stáhnout v PDF
EU Konformitätserklärung

Erklärung der Konformität mit den Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU


Stáhnout v PDF
EU Declaration of Conformity (EU)

Declaration of conformity with the requirements of Directive 2014/32/EU


Stáhnout v PDF
Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità ai requisiti della Direttiva 2014/32/UE


Stáhnout v PDF
Deklaracja zgodnosci UE

Deklaracja zgodności z wymogami dyrektywy 2014/32/UE


Stáhnout v PDF

Certifikace ISO 9001:2016

Certifikace systému řízení kvality ISO


Stáhnout v PDF
Certifikace QMS

Certifikace řízení kvality,
výstupní kontroly a zkoušení, podle směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích.


Stáhnout v PDF
Certifikát FSC

Certifikát našeho dodavatele dřevní hmoty.


Stáhnout v PDF
ITC Certifikát EN 71-3+A2:2018

Migrace některých prvků (bezpečnost barev na dřevěných pravítkách)


Stáhnout v PDF
PSI Ethical code

Etický kodex řádného člena mezinárodní organizace PSI


Stáhnout v PDF

Patenty a průmyslové vzory

Patenty

Vlastní vynálezy chráníme pomocí patentového práva.


Stáhnout v PDF
Průmyslové vzory

Dřevěný skládací metr neustále zdokonalujeme. Naše zlepšení je potřeba náležitě chránit.